పెరటి వైద్యం

గొంతు నొప్పికి చిట్కాలు

శనివారం, 31 అక్టోబరు 2020

ఔషధాలు గుభాళించే గులాబీ

బుధవారం, 30 సెప్టెంబరు 2020

ఆహారంలో కలిపి మొలకలు తీసుకుంటే...

గురువారం, 24 సెప్టెంబరు 2020
పచ్చగా ఉండే అరటి ఆకులో ఆహారం పెట్టుకుని తినడం వల్ల త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. అలాగే మోదుగ ఆకులతో కుట్టిన ...