శ్రీకృష్ణాష్టమి

శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజున ఏం చేయాలి?

శనివారం, 1 సెప్టెంబరు 2018
"గీతాచార్యుడు" కృష్ణపరమాత్మ జన్మాష్టమినాడు సూర్యోదయమునకు పూర్వమే లేచి చల్లని నీటిలో "తులసీదళము" లను ...
నేడు కృష్ణాష్టమి. శ్రీకృష్ణుని జన్మదినం. ఆ పరమాత్మ జననం తోటిదే లోకం పావనమయింది. ఇంకా కలుపు మొక్కల్లా...