హాస్యం

నెక్లెస్ చూసినప్పటి నుంచి..?

శనివారం, 23 మార్చి 2019

అక్కడ స్కూల్‌ ఏమి లేదు కదా..?

శుక్రవారం, 22 మార్చి 2019

లిప్‌స్టిక్ తీసుకు రమ్మంది...?

మంగళవారం, 19 మార్చి 2019

ప్లేన్‌లో చూపెట్టమంటారా..?

శుక్రవారం, 15 మార్చి 2019

పాప్‌కార్న్ జంప్ చేస్తుందా..?

బుధవారం, 13 మార్చి 2019

ఏ రోజూ పని ఆ రోజే చేయాలి..?

మంగళవారం, 12 మార్చి 2019

పెన్ను మర్చిపోయి వచ్చావా..?

సోమవారం, 11 మార్చి 2019

భార్యాభర్తలు గొడవ మేలేరా?

శనివారం, 9 మార్చి 2019

అయ్యో పాపం.. ఇదిగో వంద...?

బుధవారం, 6 మార్చి 2019

నా కూతురు పువ్వులాంటిది..?

శనివారం, 23 ఫిబ్రవరి 2019

బొమ్మ వేయమని చెప్పాను కదా..?

శుక్రవారం, 22 ఫిబ్రవరి 2019

పెరుగే కనబడడం లేదు..?

గురువారం, 21 ఫిబ్రవరి 2019

అబ్బా ఎక్కడున్నారో చెప్పండి..?

మంగళవారం, 19 ఫిబ్రవరి 2019

లుంగి వైపు చూస్తున్నారు ఎందుకు..?

గురువారం, 7 ఫిబ్రవరి 2019

వావ్ నోట్లో నీళ్ళూరుతున్నాయి...?

బుధవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2019

పెరుగన్నం తినడం అంటే చాల ఇష్టం..?

మంగళవారం, 5 ఫిబ్రవరి 2019