హాస్యం

బియ్యం + డబ్బులు = BMW Car.. ఎలా?

గురువారం, 12 సెప్టెంబరు 2019

ఎండాకాలం కదమ్మా.. ఊటీ వెళుతున్నా...

బుధవారం, 11 సెప్టెంబరు 2019

అబ్బాయిలే వెధవలు ఎలా..?

మంగళవారం, 10 సెప్టెంబరు 2019

లేదంటే వాళ్లు గుర్తుపడతారు అమ్మా....

సోమవారం, 9 సెప్టెంబరు 2019

ఇంటిలో బోరింగ్ చెడిపోయింది...

బుధవారం, 14 ఆగస్టు 2019

తగిన గుణపాఠం చెప్తాను..

మంగళవారం, 13 ఆగస్టు 2019

పిచ్చినాకు కాదు.. మీకు..

శుక్రవారం, 9 ఆగస్టు 2019

మరి వినాయకుడిని చూస్తే...

గురువారం, 8 ఆగస్టు 2019

ఏముందీ... లేచిపొమ్మన్నారు...

శనివారం, 3 ఆగస్టు 2019