ప్రేమ కవితలు

నీ రూపును గుర్తుకు తెస్తున్నాయ్...!!!

సోమవారం, 16 సెప్టెంబరు 2019

ప్రేమ లేని జీవితమది జీవితమే కాదు!!

మంగళవారం, 10 సెప్టెంబరు 2019

నా హృదయం నీ మందిరము

మంగళవారం, 3 సెప్టెంబరు 2019

నీ నవ్వు మల్లె పువ్వుల తావి..?

మంగళవారం, 26 మార్చి 2019

మనోభావాల మార్గంలో కలిసిపోతూ...

శుక్రవారం, 8 మార్చి 2019

ప్రేమ లేని జీవితం...?

శుక్రవారం, 1 ఫిబ్రవరి 2019

ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుసా..?

మంగళవారం, 4 డిశెంబరు 2018
ఏటి ఒడ్డున ఓ చినుకాఎద సవ్వడులు వినవాఎంకి పిల్ల ఎన్నాళ్లగానోఎదురు చూపులు చూస్తుందటగానా గుండె ఏటి ఒడ్డ...