మాధవా కేశవా మధుసూధనా విష్ణు శ్రీధరా పదనకం చింతయామి యూయం

శుక్రవారం, 14 మే 2021 (22:58 IST)
మాధవా కేశవా మధుసూధనా విష్ణు
శ్రీధరా పదనకం చింతయామి యూయం||
 
వామన గోవింద వాసుదేవ ప్రద్యుమ్నా
రామ రామ కృష్ణ నారాయనాచ్యుతా
దామోదరానిరుద్ద దైవ పుండరీకాక్ష
నామ త్రయాదీశ నమో నమో ||
 
పురుషోత్తమా పుండరీకాక్ష దివ్య
హరిసంకర్షనా అధోక్షజా
నరశింహ హృషీకేష నగధరా త్రివిక్రమ
శరణా గత రక్ష జయ జయ సేవే ||
 
మహిత జనార్ధనా మత్స్య కూర్మ వరాహ
సహజ భార్గవ బుద్ధ జయ తురగ కల్కి
విహిత విజ్ఞాన శ్రీ వేంకటేశ శుభ కరం అహ
మిహ తవ పద దాస్యం అనిశం భజామి ||

వెబ్దునియా పై చదవండి

సంబంధిత వార్తలు