పిచ్చినాకు కాదు.. మీకు..

శుక్రవారం, 9 ఆగస్టు 2019 (13:32 IST)
వైద్యుడు : నిన్ను పిచ్చాసుపత్రిలో ఎందుకు చేర్చారు? 
 
రోగి : నేను ఐదు వందల పేజీలతో కూడిన ఓ పుస్తకం రాశాను. 
 
వైద్యుడు : అందులో ఏం రాశావేంటి? 
 
రోగి : మొదటి పేజీలో రాజుగారు గుర్రంమీద వేటకి బయలుదేరుతారు. చివరి పేజీలో అడవికి చేరుకుంటారు అని రాశాను. 
 
వైద్యుడు : మిగిలిన పేజీల్లో ఏమని రాశావు. 
 
రోగి : గుర్రం డిక్ చిక్ డిక్ చిక్ డిక్ చిక్ అని శబ్దం చేసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటుంది. 
 
వైద్యుడు : నీ మొహం తగలెయ్యా... అన్ని పేజీల్లో అలాంటిది ఎవరైనా చదువుతారా?
 
రోగి... పిచ్చి నాకు కాదు.. నీకు.. అదంతా ఓసారి వాట్సాప్‌లో పెట్టిచూడు. లక్షల మంది చదువుతారో లేదో!!!

వెబ్దునియా పై చదవండి

సంబంధిత వార్తలు